פיתוח ארגוני

מחלקת הפיתוח הארגוני של פילת מספקת ייעוץ בתהליכי חשיבה ותכנון אסטרטגיים, מלווה תהליכי שינוי מערכתיים, מבצעת קשת רחבה של ניתוחים אסטרטגיים ומסייעת בגיבוש חזון וערכים ארגוניים.

המחלקה גאה במיוחד ביכולתה לפתח אנשים מצוינים בתוך הארגון, כחלק מאסטרטגיית ההעצמה הארגונית. פעילות זו כוללת גיבוש והטמעת תכניות פיתוח לשדרת הניהול, ניהול טאלנטים, פיתוח מנהלים, פיתוח צוותי עבודה, קואוצ'ינג למנהלים, למידת עמיתים ועוד.