ניהול כשרונות - Talent Management


לזהות, לפתח ולשמר את מיטב הכישרונות בארגון – זה ממש אתגר קיומי!   

“הכל מתחיל בניהול”. לעיתים, קלישאות הן נכונות מאד, כמו במקרה שלפנינו.
ארגון חפץ חיים וצמיחה חייב לבנות את השדרה הניהולית שלו, על-מנת ליצור את יכולת ההובלה וההתמודדות עם אתגרי העתיד. זה לא קורה מעצמו. דרושה יוזמה. דרושה נחישות ו…דרושה שיטה.
שיטה כזאת היא מודל 4 המ”מים – תהליך ארבע-שלבי לניהול כישרונות

ניהול-כשרונות
 • מגדירים:
  הגדרת תפיסת ניהול העתודות בארגון.זיהוי אוכלוסיות יעד קריטיות,
  הגדרת מודל היכולות הנדרשות, גיבוש תהליך ארגוני לזיהוי מועמדים לעתודה.

 • מזהים:
  איתור המועמדים לכניסה לתהליך עתודה ניהולית. התוצר: מטריצת9 BOX, אשר תמפה ותייצר תמונה ארגונית של המועמדים לעתודה ניהולית, עפ”י קריטריונים ארגוניים ברורים.

 • מפתחים:
  על-סמך הפערים בין היכולות המאובחנות לבין היכולות הנדרשות,
  בניית תכניות פיתוח אישיות וקבוצתיות לקבוצת העתודה הניהולית
  (אוכלוסיות, מטרות, תכנים, שיטות, מתכונת, מדדי הערכה).

 • מיישמים:
  הפעלת התכניות, תוך כדי הערכה מעצבת.

נשמח לקדם איתכם את ניהול הכישרונות בארגונכם. זה הצורך שלכם. זאת המחויבות שלנו.