STR שירותי outsourcing מבוססי אינטרנט

פתרון טכנולוגי, מבוסס אינטרנט, חדשני, אפקטיבי ויעיללניהול תהליך המיון והגיוס בארגון, בכל מצב שוק!

מהי הסיבה להשתמש בשירותי אאוטסורסינג?

ארגון הנושא על גבו את עול ניהולן של מערכות שאינו חייב לנהל באופן ישיר, יתקשה להתחרות בשווקים חסרי רחמים עם ארגונים זריזים יותר, שהיו מוכנים להסתכן ולהשיל מעליהם משימות ניהול, מכיוון שאינו יכול לנהלן באותה יעילות של החלופה החיצונית. הסביבה התחרותית יוצרת לחץ להעלאת רמת האיכות, הקטנת העלויות ושמירה על רמת גמישות גבוהה ויוצרת תופעה חדשה של חברות מתמחות בעלות ידע אשר מנהלות עבור ארגונים תהליכים שבעבר נחשבו חלק בלתי נפרד מהארגון.

פעילות האאוטסורסינג אינה זרה לארגונים, אך מדוע בתחום משאבי האנוש?

פעילויות הקשורות בגיוס עובדים הינן “מועמדות” טבעיות להוצאתן לניהול חיצוני הלא הוא האאוטסורסינג: הן רגישות לתנודתיות השוק ולכן בעלות היקפים משתנים, הן מצריכות יכולת ניהול מגוונת (פרויקטים ואנשים) והיכולת להתייעל ולהקטין עלויות תלויה בידע הנצבר בכל הנוגע לשוק (benchmark) ולפעילות הארגונית. על כן, לא מעט ארגונים העבירו פעילויות מתחום הגיוס לניהול חיצוני עפ”י דגמי עבודה מגוונים המותאמים לצרכיהם הייחודיים. חברות כגון Comverse, Mercury, M-Systems ו- Cisco .

כיצד מיישמים את תפיסת האאוטסורסינג בתחום משאבי האנוש?

על-מנת למקסם את הערך המוסף של החברה ללקוחות ובכדי לבצע ניהול חיצוני אמיתי (בניגוד למתן עובדים זמניים) יש להקפיד על מספר דגשים ועקרונות בהתקשרות:

  • התקשרות מונחית תפוקות (על בסיס הסכם רמת שירות SLA Service Level Agreement המגדיר את סוג השירותים, רמתם, כמותם ופרק הזמן לאספקתם). אאוטסורסינג לא ייחשב לכזה, אלא אם יתוגמל ויימדד על פי תוצאות, ועל פיהן בלבד.
  • העברת אחריות מלאה לספק באשר לתהליך ההפקה של השירות. בכללי המשחק של שירות הניתן בשיטת אאוטסורסינג, מי שמנהל את אנשיו הוא אך ורק נותן השירות, מכיוון שהוא זה הנמדד לגבי תוצאות עבודתם.
  • התקשרות לאורך זמן (לא חד פעמית) פעילות אאוטסורסינג יכולה, באופן עקרוני, להימשך לעד. כל עוד הפעילות הארגונית נמשכת – פעילות האאוטסורסינג נמשכת אף היא.
  • האאוטסורסינג הוא ביטוי להעזתם של ארגונים למסור לניהול חיצוני גם פעולות ממעגל העשייה השני – זה הנוגע בליבת הארגון ממש – המכיל את המערכות התפעוליות המקצועיות הנדרשות ליישם את מדיניות הארגון, כפי שהיא מגובשת ומנוהלת במסגרת פעילות הליבה האסטרטגית.
  • התמחות – מסירת פעולות מתוך המעגל השני תובעת רמת התמחות והתמקצעות גבוהה מנותני השירות. השפעתם על הצלחת הארגון הלקוח הופכת למשמעותית לאין שיעור מזו של קבלן המשנה המסורתי, ולכן בחירת הספק במקרה זה הינה חשובה מאין כמוה.

——————————————————————————————————–

זוהר מימון הוא מנכ”ל פילת מקבוצת היי קפיטל המתמחה בניהול ובפיתוח משאבי אנוש, המספקת פתרונות מתקדמים לארגונים ביניהם מיקור חוץ בגיוס ומש”א, ייעוץ ופיתוח ארגוני, טכנולוגיות גיוס ופתרונות למידה מסורתיות ומתוקשבות.

השארת תגובה