TR
מערכת גיוס לחברות השמה

האם ניתן לגייס מועמדים מצטיינים וגם להקטין עלויות?

כיצד להפוך לארגון מגייס המשתף כמה שיותר בעלי עניין בתהליך הגיוס, מבלי ליצור צווארי בקבוק ו/או עומס ארגוני?

TR) Talent Recruiter) הינה תוכנת גיוס ייחודית עבור חברות השמה וחברות כוח אדם.

מגוון עשירשל מודולים ופיצ’רים

אפשרות ממשק חיצוני לאתר אינטרנטי

מאפשר קשר אפקטיבי עם מועמדים

קליטה מהירה של מועמדים ותיוק אוטומטי של פרטיהם

קורות החיים ממויינים ומוצמדים למשרות המתאימות ביותר, ללא מגע יד אדם

מודול התאמה (matching) דו-כיווני

לאיתור מיידי של תפקידים עבור מועמדים, כמו גם איתור מועמדים עבור תפקידים. אין "בריחה" של מועמדים רלוונטיים!

בקרה ומעקב אחר משרות ומועמדים

מאפשרים מעקב אחר כמות המועמדים שנשלחו לכל משרה ולכל מעסיק, הגדרת משימות עם תאריכי יעד לביצוע ברמת המעסיק וברמת המשרה, ותיעוד הקשר עם המעסיק עצמו

ניהול מעסיקים וממשק נוח

תקשורת והעברת מועמדים באופן החלק ביותר, בהתאם ל"פרופיל מעסיק" (עם/ללא חשיפה; ניהול אנשי קשר של המעסיק; קישור לחברות בנות של המעסיק ועוד)

דיוור למועמדים

שליחת הודעות מרוכזת או אישית למועמדים, וניהול התקשורת מולם

יכולות בקרה מתקדמות

לניתוח אפקטיביות מקורות הפרסום וניתוח תהליך ההשמה

שילוב עם מערכת STR של המעסיק

המועמד מועבר מיידית למעסיק, שם מתבצעת בדיקת כפילות אוטומטית והתאמה למשרה

מוצרים נוספים של פילת

אבחון וגיוס טכנולוגיות HR המרכז הפיננסי לפרט