SPOT
ניהול תעסוקה וטיפול בפרט

האם ניתן לגייס מועמדים מצטיינים וגם להקטין עלויות?

כיצד להפוך לארגון מגייס המשתף כמה שיותר בעלי עניין בתהליך הגיוס, מבלי ליצור צווארי בקבוק ו/או עומס ארגוני?

SPOT) Sourcing Placement and Occupation Tracking) – המערכת מתאימה באופן מובהק ‫לעמותות וארגונים אשר מטרתם לאתר מקומות תעסוקה לאוכלוסיות מגוונות, ותהליכי הליבה שלה מאפשרים מעקב אחר תהליך קידום תעסוקתי של המשתתפים בתכניות: החל מקליטה ראשונית (Intake), דרך ‫ראיונות  מבחני כישורים ונטיות, קורסים, ליווי והכוונה ועד השמה איכותית והתמדה בעבודה. על גבי אלו יושבת מערכת ענפה של דוחות המאפשרת פילוחים מדויקים, השוואת נתונים בין אוכלוסיות, מדידת אפקטיביות של מסלולי קידום תעסוקתי על פני זמן ומחקר סטטיסטי.

SPOT הינה מערכת מודולארית, בעלת יכולת התאמה לצרכיה הייחודיים של הלקוח ויכולת התממשקות למערכות נלוות, והיא משמשת ככלי המיחשובי המרכזי עבור עשרות עמותות מקדמות תעסוקה, בהן מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים, מרכז ריאן לתעסוקת בדואים בנגב, מרכזי העצמה כלכלית חברתית לנשים ועוד.

SPOT הינה המערכת היחידה בארץ המספקת פתרון מלא לניהול תכניות ממוקדות תעסוקה.

המערכת פותחה על-ידי Talent Systems, חברת הבת הטכנולוגית של פילת (מקבוצת היי קפיטל), בשיתוף עם תבת-הדרך לעבודה, מיסודם של ג’וינט ישראל וממשלת ישראל, ונבחרה על ידי ג'וינט ישראל לניהול תהליך הגיוס, ההכשרה וההשמה של מועמדים הנעזרים בעמותות השונות, אותן מפעיל הג'וינט, לכניסה למעגל העבודה.
עוד היום ממשיכה המערכת להתפתח ולהפיק תועלת רבה ממשובים שוטפים שהתקבלו ממשתמשיה. ‫Talent Systems הינה הגורם היחידי שפיתח ומתחזק את המערכת.

מוצרים נוספים של פילת

אבחון וגיוס טכנולוגיות HR המרכז הפיננסי לפרט