מידע לנבחן

מועמד/ת יקר/ה,
בתפישתנו את תהליך האבחון התעסוקתי, אנו רואים ביום האבחון אתגר משותף לך ולנו.
האתגר עבורך אינו פשוט ועליך לעשות כמיטב יכולתך לבוא לידי ביטוי באופן המיטבי במטלות השונות ובעיקר, לאפשר לנו ודרכנו למעסיק, להכיר את יכולותיך. האתגר עבורנו, הינו לפעול במקצועיות המירבית ולאפשר לך תנאי בחינה אופטימליים בסניפים השונים, תוך שימוש במגוון כלי אבחון שנבחרו מתוך שיקולים מקצועיים מורכבים וזאת, על מנת שנוכל לעמוד על התאמתך לתפקיד באופן המדויק ביותר.

אנו רואים ביום האבחון הזדמנות ללמידה, התנסות וחוויה תעסוקתית משמעותית, המהווה נדבך בכניסתך לתפקיד החדש אליו את/ה מועמד/ת. בהתאם, פילת מברכת על החידושים בנושא זכות העיון ומאמצת את הנוהל אל קרבה.

בעמודים אלו, ינתן לך כל המידע הדרוש על מנת להגיע מוכן/ה ככל האפשר ליום האבחון.
אנא הקדש/י את הזמן הדרוש על מנת לקרוא את החומרים המצורפים.

בברכת הצלחה רבה,


צוות פילת


* פילת ערוכה לביצוע הנגשות שונות של מבחני המיון לקשת רחבה של צרכים מיוחדים.
נבקשך להעלות צרכים אלו לשירות לקוחות בעת הפנייה.

קרא/י עוד על נגישות בפילת.