חשיבותו של הרכב צוות ההיגוי בתהליך אסטרטגי משתף ציבור

חשיבותו של הרכב צוות ההיגוי בתהליך אסטרטגי משתף ציבור

בשנים האחרונות, חווה המגזר הכפרי שינויים והתפתחויות מואצים ומועצמים בשורה של סוגיות חברתיות, כלכליות וערכיות. הישובים מתבגרים, קולטים, גדלים, משנים