מי מפחד מלומדות בעולם הביטוח?

מי מפחד מלומדות בעולם הביטוח?

שימוש בלומדות בענף הביטוח ושוק ההון מאפשר להעביר תכנים מקצועיים, הנחיות הרגולציה ולימוד מערכות התפעול, בקצב לימוד אישי, בכל עת ובכל