שיפור תהליכי מש”א


התמחותה של פילת והכרותה רבת השנים עם מערכי משאבי אנוש בארגונים שונים במשק, בשילוב של יישום מתודולוגיות מעולמות שיפור הביצועים מביא להתמחות בהגדרה ושיפור תהליכי מש”א. אנו מביאים ידע רב משני העולמות, המוביל למתן ערך משמעותי בהגדרה ושיפור של מערכי מש”א.
אנו מציעים מגוון שירותים, בהם:
  • הגדרת ייעוד, חזון, ערכים ואסטרטגיה לאגף מש”א, כולל ליווי הטמעתם בארגון
  • גיבוש תכנית עבודה למימוש האסטרטגיה
  • תכנון לטווח ארוך וקצר של היקפי כ”א נדרשים ותמהיל רצוי, לאור האסטרטגיה
  • ייעוץ להנהלות
  • הגדרת מבנה ארגוני התומך באסטרטגית האגף ובייעודו
  • בניית תהליכים אפקטיביים לניהול משאבי אנוש: גיוס וקליטת עובדים, ניוד וקידום עובדים, הגדרת מדיניות ותהליכי תגמול והטבות, פיתוח מנהלים, איתור ופיתוח עתודות, תהליכי הערכה ומשוב, ניהול ידע, תהליכי פרט ורווחה
  • ועוד