שיפור ביצועים


בסביבה הדינמית והתחרותית של היום, ארגונים נדרשים להיות מצוינים, להציב יעדים שאפתניים, לעמוד בהם ואף לעבור אותם. מנהלים ועובדים מחויבים למצוינות מתמדת ולשיפור ביצועים מתמיד, על מנת להתמודד עם האתגרים ולעמוד ביעדים. סביבה מאתגרת זו, מחייבת תרבות ארגונית המעודדת מצוינות, הישגיות ותהליכי מדידה והערכה.

מחלקת מצוינות ארגונית מסייעת להנהלות וארגונים לעמוד ביעדים העסקיים ולהטמיע מצוינות כדרך חיים. המחלקה מתמחה בהתאמת התפיסה התפעולית של הארגון לצרכים העסקיים ולמאפייני הסביבה העסקית. זאת מבוצע ע”י מגוון כלים בהם התאמת המבנה הארגוני למטרות וליעדים, הגדרות תפקיד, תחומי אחריות וממשקי עבודה, שיפור תהליכי עבודה ועיצוב שגרות ניהול ובקרה.

המתודולוגיה לפיה אנו פועלים מתבססת על אינטגרציה של שלושה רכיבים מרכזיים: תהליכים, אנשים וטכנולוגיה.
שיפור-ביצועים
כלים בתחום שיפור הביצועים:
  • גיבוש תפישת הפעלה ארגונית והגדרת מבנה ארגוני תומך
  • ניתוח ובניית תהליכי עבודה
  • עיצוב שגרות ניהול ובקרה
  • הגדרת יעדים ומדדים
בעבודתנו אנו שמים דגש על שילוב רחב שלמנהלים ועובדים בתהליך, כמרכיב משמעותי, בקבלת מחויבותם ליישום. תוצרי התהליך מאפשרים לגבש תמונת מצב ארגונית, ולעצב תפיסת הפעלה המאפשרת לממש את האסטרטגיה העסקית ולעמוד ביעדים.