קורס ממונה חופש המידע

 ימי ____ |  6 מפגשים   |  09:00 – 14:00 
היברידי –3 פרונטלי ו-3 בזום
פתיחת הקורס: _____
מיקום _________

יש לך שאלות? רוצה עוד מידע?

נשמח לתת מענה לכל שאלה שתעלה

שם פרטי ומשפחה (חובה)
דואר אלקטרוני (חובה)
טלפון (חובה)
תפקיד (חובה)
מסכימ/ה לקבל מידע רלוונטי מקבוצת פילת

על הקורס בקצרה

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998  קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק. 

 חובת מינוי ממונה חופש המידע

ממונה ראש רשות ציבורית ימנה, מקרב עובדי הרשות, ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות חוק זה.

 בין מטרות הקורס

קורס ההסמכה מיועד לממונים על העמדת מידע לציבור מכח חוק חופש המידע ומטרתו להכשיר את הממונים, להעמיק את הידע בתחום, לתרגל את הפרקטיקה הראויה וכן לאפשר מפגש והפרייה הדדית בקרב העוסקים בתחום.

קהל היעד

הקורס מתאים לכל מי שהארגון מצא לנכון להכשירו ולמנותו כ"ממונה חופש המידע" של הארגון

בין נושאי הלימוד

 • הממונה על חופש המידע – מיהו הממונה? מה תפקידו ?
 • הפרוצדורה הקבועה בחוק
 • עקרון השקיפות
 • ניהול קונפליקטים במסגרת תפקיד הממונה
 • שירותיות וחופש המידע
 • תקשורת מיטבית כממונה
 • מבוא לחוק הגנת הפרטיות
 • אי מסירת מידע מטעמים של פרטיות
 • אתגרים ודילמות בתחום חופש המידע
 • נוהל אגרות
 • נוהל פרסום דף חופש מידע
 • נוהל כתיבת דין וחשבון שנתי

על פילת התמרה

פילת התמרה מציעה פתרונות לפיתוח ההון האנושי ופיתוח הלמידה הארגונית ברשויות, תאגידים וארגונים מובילים, ניסיון רב שנים בפיתוח תכניות הדרכה ולמידה ארגונית המובילות את הארגון להתמרת יכולותיו ולתוצאות מיטביות.

יש לך שאלות? רוצה עוד מידע?

נשמח לתת מענה לכל שאלה שתעלה

שם פרטי ומשפחה (חובה)
דואר אלקטרוני (חובה)
טלפון (חובה)
תפקיד (חובה)
מסכימ/ה לקבל מידע רלוונטי מקבוצת פילת