ניהול נכון בעיתות תמורה ומשבר מחייב זהירות ושיקול דעת בקבלת החלטות, והימנעות מטעויות עד כמה שניתן.
ניתן להצליח באתגרים הקשים איתם מתמודד הארגון, תוך הישענות על ניסיון מצטבר, תהליך נכון של גיבוש חלופות, הפקת לקחים ובחירה מודעת של החלופה הנכונה תוך התבססות על עובדות.

חטיבת מחקר והערכה בניהולו של ד”ר אברהם כרמלי
מעמידה לרשות לקוחות פילת מגוון רחב של כלים ושיטות בתחומי המחקר הכמותי והאיכותני שעשויים לסייע למנהלים במשימות אלה. בביצוע המחקרים שלנו אנו משתמשים במגוון כלים ושיטות מחקריות לאיסוף ולניתוח הנתונים (כגון קבוצות מיקוד, ראיונות פנים-אל-פנים, סקרי טלפון וסקרי דואר וניתוחי תוכן של חומר איכותני).

הגמישות בבחירת כלי המחקר מאפשר לנו להתאים באופן מלא את מערך המחקר לצרכים הספציפיים של כל לקוח. בכך אנו מצליחים לגבש בסיום המחקר מסקנות והמלצות רלוונטיות וברות יישום.

קרא על פתרונות פילת בעמודי המחקר וההערכה שבתפריט העליון.