בשני העשורים האחרונים, אנחנו עדים להתחדשות ולצמיחה חסרת תקדים במרחב הכפרי, בכל פרמטר אפשרי: חברתי, כלכלי, דמוגרפי, מבני ועוד. ההצלחה הזאת חסרת תקדים במונחים היסטוריים, ממצב של משבר ודעיכה למצב של יצירת פתרונות ומודלים פורצי דרך, אטרקטיביים ומוכיחים את עצמם.

בתחום ההתיישבות, פילת מתמחה במספר תחומים:
  • הובלת תהליכים אסטרטגיים וארגוניים
  • פיתוח מנהלים
  • מבחני מיון ליישובים
  • אבחון התאמה לתפקידים בתעשייה הקיבוציתקרא על פתרונות פילת בעמודי ההתיישבות שבתפריט העליון.