סקרים ארגוניים


עובדים מרוצים ומחויבים ולקוחות שבעי רצון מהוויים חלק בלתי נפרד מיכולת החברה להתמודד בהצלחה בסביבה הדינמית והתחרותית. באמצעות מגוון של סקרים ארגונים כדוגמת: סקרי עמדות, סקרי שרות פנימיים, סקרי לקוחות וסקרי הוראה אנו מסייעים ללקוחותינו להקשיב וללמוד את צרכי העובדים והלקוחות, ולבנות תכניות עבודה לשימור, פיתוח, שיפור ביצועים וקידום מטרות עסקיות.

סקר עמדות
כלי המאפשר לארגון ולהנהלתו לקבל תמונה ברורה, מדויקת, כמותית ואיכותית אודות ממדים שונים של מידת שביעות הרצון, רמת המוטיבציה והעמדות השונות של עובדי הארגון כלפי הארגון ופועלו. תוצאות הסקר מהוות מצע איכותי לביסוס תכניות שימור, פיתוח, שיפור ביצועים וקידום מטרות עסקיות.

לנו בפילת יש את המומחיות בכל תחומי הידע הרלוונטיים אשר מאפשרים לתכנן ולבצע את הסקרים בצורה המקצועית ביותר: התנהגות ארגונית, שיטות מחקר, סטטיסטיקה, עיבוד נתונים ומערכות מידע. כמו כן, לפילת ניסיון מגוון בביצוע סקרים בארץ ובחו”ל, בנק פריטים ושאלונים עשיר, נתוני עוגן להשוואה ולהתייחסות (Benchmark) ומערכת ממוחשבת קלה לתפעול לביצוע הסקרים ולעיבוד הנתונים.

פילת מלווה את לקוחותיה לאורך כל שלבי הסקר:
  • הגדרת המטרות
  • תכנון הסקר ואופן ביצועו
  • תכנון ההסברה בארגון לקראת ביצוע הסקר
  • עיצוב הכלי
  • איסוף הנתונים ועידוד ההשבה לסקר
  • עיבוד הנתונים, ניתוחם והצגתם
  • הפקת המשמעויות, המסקנות והמלצות לפעולה
  • בניית תכניות להטמעת השינויים המתבקשים
  • ליווי ארגוני בהטמעת תכניות השיפור
סקרי שרות
כלי באמצעותו ניתן לבחון את רמת השרות ואת שביעות הרצון של מקבלי השרות מנותן השירות. הכלי מאפשר לערוך בקרה שוטפת ולאורך זמן על רמת השירות, להצביע על נקודות טעונות שיפור ולהעריך מימוש יעדי שיפור השירות.
מערכת “ניהול הון אנושי” של חברת פילת מהווה פתרון ארגוני, אינטגרטיבי, מקצועי וטכנולוגי המותאם לתמיכה בתהליכי מדידה והערכה בחברות בסדרי גודל שונים, בכל מגזרי המשק. המערכת פותחה בארכיטקטורה המאפשרת ממשקים פשוטים למערכות קיימות בארגון. פונקציונאליות המערכת מוגדרת יחד עם הלקוח בהתאם לצרכיו. דגש מרכזי  בפיתוח המערכת  הושם  על חווית המשתמש המושגת באמצעות פשטות, בהירות וקלות בתפעול. התוכנה קלה ביותר לניווט ולניהול פנים ארגוני מכול נקודה בעולם ובעלת  ממשק עברי/אנגלי ואפשרות לתמיכה בכל שפה נוספת. השילוב של הניסיון והידע רב השנים של חברת פילת, בתחום המדידה והערכה יחד עם מערכת קלה למשתמש, יאפשר יישום מלא של תהליכי הערכה ומדידה בארגון.

סקרי הוראה במוסדות השכלה
כלי המאפשר למוסדות השכלה שונים לקבל משוב מן הסטודנטים על המרצים והקורסים שבהם למדו. ממצאי הסקר מועברים למרצים, למרכזי ההוראה, לראשי המחלקות האקדמיות ולהנהלת המוסד האקדמי ומשמשים את מרכזי ההוראה ואת המרצים באיתור קשיים והצלחות בקורסים השונים. פילת פיתחה את מערכת “CleverSeker” המאפשרת לערוך את הסקר באמצעות האינטרנט, בצורה קלה, מהירה ואמינה. יתרונה הבולט של המערכת הוא האפשרות לערוך ניתוח נתונים והפקת דוחות באופן אוטומטי מיד בתום הסקר.