סדנאות וחניכה אישית במיומנות ראיון


מנהלים רבים נדרשים במסגרת תפקידם לראיון מועמדים לארגון.
בין אם מדובר במנהלי גיוס ובין אם מדובר במנהלים מקצועיים, פילת מציעה סדנאות חוויתיות או חניכה אישית לשיפור מיומנויות הראיון.
סדנת מיומנויות ראיון
  • משך הסדנה משתנה בין חצי יום ליומיים של סדנה בהחלטה משותפת עם הלקוח ולאחר ניתוח צרכים
  • ההכנה לסדנה כוללת ניתוח אוכלוסיית היעד, הצרכים המיוחדים של הארגון והדגשים הנדרשים למנהלים, בהתאם לוותק ולניסיונם בתחום, כמויות המגייסים והמועמדים ועוד
  • הסדנה כוללת רקע תיאורטי לגבי ראיון אישי, היכרות עם מבנה ראיון רצוי, התנסות ותרגול שלבי הראיון ומתן משוב לאחר התנסות
  • במהלך הסדנה נעשה שימוש בכלים מגוונים ושונים
חניכה אישית
ניתן לתאם חניכה אישית למראיינים בארגון- החניכה כוללת הדרכה אישית תיאורטית, צפייה בראיונות, תרגול ראיונות ומתן משוב ולמידה אישית.