נגישות בפילת

חברת פילת מקבוצת היי קפיטל, מייחסת חשיבות רבה למתן שירות שווה לאנשים עם מוגבלות.
חברתנו נוקטת בכל האמצעים הנדרשים במטרה להעניק שירות שווה ונגיש לכלל לקוחותיה, תוך עמידה
בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות הנובעות מחוק זה.

בימים אלה נבחנים הסדרי הנגישות בסניפים של חברת פילת.
המידע מתעדכן מעת לעת בסניפים ובאתר החברה וניתן יהיה לבדוק מה הם ההסדרים העומדים לשירות הלקוחות.

חברת פילת מינתה את שרון ליאור כרכז נגישות , אשר משמש כתובת לכל פנייה בנושא.
לכל שאלה או בירור ניתן לפנות אליו באמצעות כתובת המייל שלהלן sharonl@pilat.co.il או בטלפון 03-7679226.הנגשת מבחני המיון של פילת

פילת ערוכה לביצוע הנגשות שונות של מבחני המיון לקשת רחבה של צרכים מיוחדים.
נבקשכם להעלות צרכים אלו לשירות לקוחות בעת הפנייה.

לנוחיות ציבור הלקוחות,
להלן הסדרי הנגישות בסניף המרכזי - משרד ראשי פתח תקווה (רחוב אפעל 6) :
 • חניה נגישה לאדם עם מוגבלות – תותר לרכב בעל תג נכה
  (מיקום החניה- בצמוד למרכז קבלת הקהל, בחניון החיצוני של משרדי חברת מגדל ברחוב אפעל 4)
  קיים רצף גישה מהחניה דרך הכניסה למרכז קבלת הקהל ועד למקום קבלת השרות.

 • קיים היתר לאדם עם מוגבלות בראיה להיכנס מלווה בכלב הנחייה
 • נציגי השירות מספקים סיוע במילוי טפסים במקרה הצורך


מסירת מידע באמצעי תקשורת נוספים

חברת פילת מעמידה לרשות לקוחות עם מוגבלות אפשרויות למסירת מידע באמצעי תקשורת נוספים, בהתאם לנסיבות, כגון-
 • שירות טלפוני – 03-7679222
 • שירות דוא”ל – pilat@pilat.co.il
 • שירות פקס – 03-7679295
 • שירות דואר – פילת מקבוצת היי קפיטל אפעל 6 פתח תקווה ת.ד. 3512 מיקוד 4951106


לצורך קבלת שירות זה, על הלקוח לבקשו מנציג השירות או לפנות לרכז הנגישות כמפורט לעיל.

מסירת מידע בפורמטים נגישים

חברת פילת מעמידה לרשות לקוחות עם מוגבלות את האפשרות לקבל מידע הנמסר בשם החברה, באמצעות פורמטים נגישים.
הפורמטים הנגישים הנם:
כתב ברייל, דף מודפס מוגדל, דפוס או כתב יד, קובץ קול, קובץ pdf מותאם לתוכנת קריאה ופישוט לשוני על גבי דף מודפס.
במידה ויתבקש סוג פורמט נגיש אחר- החברה תבחן אפשרות זו לשביעות רצון הלקוח.
מסירת המידע בפורמט נגיש תתבצע ללא עלות ולבקשת לקוח עם מגבלה. לטופס בקשה