תהליך האבחון

בתחילת היום תקבל/י הסבר לגבי מבנה יום האבחון המיועד לך. יום האבחון בפילת מותאם אישית לתפקידים שונים בארגונים שונים, כך שהרכב המבחנים הספציפי שתקבל/י ביום האבחון תלוי בדרישות התפקיד והארגון אליהם את/ה מועמד/ת.

אבחון בפילת נמשך, בדרך כלל, יום שלם (7-9 שעות) - לחץ/י למידע על הסניפים

עם זאת, לא כל הנבחנים בפילת עוברים את מתכונת האבחון המלאה. ישנם לא מעט תפקידים בהם האבחון מתבסס רק על חלק מסוגי המבחנים- בהתאם למתכונת אשר סוכמה עם הארגון. במקרים אלה, עשוי יום המבחנים לכלול מבחני כישורים בלבד, במקרים אחרים סימולציות או ראיון בלבד. מתכונות מקוצרות אלו נמשכות בדרך כלל מספר שעות בלבד. ישנם מקרים בהם ארגונים מעדיפים לפצל את האבחון למספר שלבים ורק מועמדים אשר עברו שלב אחד של מבחנים ממשיכים לשלב הבא.

במסגרת יום האבחון תיקח/י חלק במשימות מסוגים שונים. להלן הסבר קצר לגבי כל אחד מסוגי המשימות:

מבחני כישורים מבחני הכישורים בפילת מועברים, ברוב מוחלט של המקרים, באופן ממוחשב. מבחנים מסוימים דורשים שימוש בנייר ועיפרון. המבחנים דורשים מיומנויות שונות, הרלבנטיות לביצוע התפקיד אליו את/ה מועמד/ת, כאשר הם מיועדים לבחון את כישורי החשיבה, את היכולת לפתור בעיות מסוגים שונים, דוגמת בעיות לוגיות, בעיות חשבוניות, יכולת עקיבה אחר פרטים, תפיסה מרחבית ועוד. מבחני הכישורים מוגבלים בזמן ורובם מתבצעים במתכונת של מבחן רב ברירה, כלומר, עלייך לבחור בתשובה הנכונה מבין כמה אופציות. הציון בכל מבחן נקבע על פי מספר השאלות הנכונות עליהן ענית במסגרת הזמן הקצוב. (מומלץ לתרגל את מבחני הכישורים). *אם יש בידך אישור בתוקף לגבי לקות למידה, אנא דאג/י להביאו עמך על מנת שנוכל לתת לך את ההקלות להן הנך זקוק/ה. ללא האישורים הנ”ל לא נוכל לתת הקלות אלו.

מבחני אישיות

במבחנים אלה תידרש/י לענות באופן חופשי למדי על שאלות מסוגים שונים, כתיבת סיפורים, השלמת משפטים וכדומה. מטרת הכלים הללו הינה להרחיב את היכרותנו עמך, כך שאין תשובות נכונות או לא נכונות, אלא מכלול של תגובות המשקפות את הרגליך, העדפותיך והתייחסויותיך למצבים שונים.

טפסים ושאלונים

במהלך היום תתבקש/י למלא שאלונים שונים באופן ידני. בשאלונים אלה עליך לענות על שאלות שונות, ביניהן שאלות הקשורות לניסיונך הקודם בשוק העבודה, ללימודים וקורסים שעברת, שאלות לגבי כישוריך לבצע מטלות ותפקידים שונים והעדפותיך בקשר לכך.

מבחני מצב קבוצתיים (“סימולציות”)

במבחנים אלה תידרש/י למלא מטלות תוך שיתוף פעולה עם מועמדים אחרים. יחד עם הקבוצה, תידרש/י להתמודד עם סיטואציה נתונה, למשל לדון בנושא מסוים או להגיע להחלטה בבעיה כלשהי, בהתאם לתנאים אשר יינתנו ע”י הבוחנים.

ראיון אישי

במהלך היום תיפגש/י עם איש מקצוע לראיון אישי, המיועד לאבחן את התאמתך לתפקיד, על סמך קריטריונים שהוגדרו על ידי המעסיק. בראיון תישאל/י לגבי ניסיונך התעסוקתי בעבר, לגבי העדפותיך ומטרותיך בהקשרים שונים ולגבי התפקיד אליו את/ה מועמד/ת. אורך הראיון אינו קבוע, הוא עשוי להמשך כחצי שעה עד שעה, אך לעיתים, פחות מכך.

על סמך המשימות השונות אותן תבצע/י במסגרת יום האבחון, יועבר לארגון אליו את/ה מועמד/ת דו”ח המסכם את ההתרשמות לגביך.