ההיגיון מאחורי תהליך האבחון
לא בכל יום מזמינים אותך לאבחון. איך יודעים למה לצפות? על מנת להתכונן, רצוי להבין את ההיגיון שמאחורי התהליך. קרא/י עוד
טיפים לאבחון מוצלח
ביום האבחון, עצה קטנה יכולה לעשות הבדל גדול. ריכזנו עבורך את כל הטיפים שחשוב להכיר ולזכור. קרא/י עוד
מבחני התנסות
רוצה להתנסות במבחן אבחון? הכנו עבורך מקבץ של מבחני התנסות לדוגמא. היכון הכן צא! קרא/י עוד
הנחיות מיוחדות

הנחיות מיוחדות לקראת יום אבחון קרא/י עוד

יש לך שאלה?
האם כדאי להתכונן ליום האבחון? כיצד עושים זאת? קרא/י עוד
טופס בקשת עיון


אני הח”מ מבקש לעיין בחוות הדעת שניתנה לגבי במסגרת הליך מיון אליו נשלחתי מטעם

, זאת בהתאם לזכותי הקבועה בחוק הגנת הפרטיות.

ידוע לי כי הזכות הניתנת לי הינה לעיין בלבד ולא אהיה זכאי לקבל לרשותי העתק מחוות הדעת מאת החברה בכל אופן שהוא וכן לא אורשה לצלם את חוות הדעת בכל דרך שהיא לרבות באמצעות הטלפון הנייד. כמו כן, ידוע לי כי העיון בחוות הדעת ייעשה אך ורק במשרדי החברה במועדים שייקבעו על ידה, בהתאם לחובתה על פי דין.

בהתאם להוראות הדין, החברה פועלת למחיקת חוות דעת של מועמדים בתוך 36 חודשים ממועד כתיבתן, לכן ידוע לי כי ככל שלא אנצל את זכותי לעיין בחוות הדעת בפרק זמן זה תמחק החברה את חוות הדעת ולא תהא לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה מכל סוג בגין מחיקת חוות הדעת כאמור.