משוב 360


כלי ניהולי המציג למנהל המוערך מראה פנורמית של יכולותיו והתנהגויותיו.
באמצעות כלי הערכה זה, מתקבל משוב מובנה ממספר מקורות הערכה על המוערך, סגנון עבודתו, מיומנויותיו והתנהגויותיו במסגרת העבודה, לשם הערכה ופיתוח אישי.

התהליך מזהה חוזקות ומוקדים לשיפור ומספק תובנות אישיות לצורך למידה והתפתחות אישית, מנתח את הפרופיל האישי של המוערך, למול מודל היכולות/ ערכים של הארגון וקבוצת ההתייחסות ומספק מענה לשאלות: במה אני צריך להשתפר? כיצד עלי להשתפר?

תהליך הערכה ומשוב שמתבסס על מספר רב של מעריכים ועל כמה מקורות הערכה, הוא תהליך מהימן, תקף ואיכותי ומספק תמונה שלמה על תפקוד המנהל, בזירות שונות ומול קבוצות שונות.

פילת עוסקת בתחום של הערכה ומשוב מזה שנים רבות ופיתחה ויישמה בהצלחה מהלכי 360 רבים בארץ ובחו”ל. הניסיון שלנו מאפשר לנו לעצב לכל ארגון את התהליך המתאים לצרכיו. יש לנו את היכולת לתת ייעוץ, תמיכה ומענה לאורך כל שלבי התהליך:

  • הגדרת המטרות והשימושים של התהליך
  • תכנון התהליך והצעדים הארגוניים הנדרשים ליישום מוצלח
  • הכנת הכלים: השאלונים, דוחות המשוב, מפות ההערכה, מהלכי ההדרכה וההסברה
  • הדרכת המשתתפים בתהליך ההערכה, מעריכים ומוערכים
  • איסוף המידע בדרכים שונות: אינטרנט, אינטראנט, שאלוני “נייר ועפרון”
  • הפקת דוחות משוב אישיים
  • מתן משובים אישיים למנהלים ע”י יועצים ארגוניים
  • הפקת דוחות ארגוניים/ יחידתיים
  • הגדרת תכניות פיתוח והדרכה אישיות וארגוניות
  • הפקת לקחים ויישומם
מערכת “ניהול הון אנושי”
של חברת פילת, מהווה פתרון ארגוני, אינטגרטיבי, מקצועי וטכנולוגי המותאם לתמיכה בתהליכי מדידה והערכה בחברות בסדרי גודל שונים, בכל מגזרי המשק. המערכת פותחה בארכיטקטורה המאפשרת ממשקים פשוטים למערכות קיימות בארגון. פונקציונאליות המערכת מוגדרת יחד עם הלקוח בהתאם לצרכיו. דגש מרכזי  בפיתוח המערכת  הושם  על חווית המשתמש המושגת באמצעות פשטות, בהירות וקלות בתפעול. התוכנה קלה ביותר לניווט ולניהול פנים ארגוני מכול נקודה בעולם ובעלת  ממשק עברי/אנגלי ואפשרות לתמיכה בכל שפה נוספת.
השילוב של הניסיון והידע רב השנים של חברת פילת, בתחום המדידה והערכה יחד עם מערכת קלה למשתמש, יאפשר יישום מלא של תהליכי הערכה ומדידה בארגון.