משוב אישי לנבחן


תהליך האבחון התעסוקתי מספק מידע משמעותי עבור המעסיק, אך בה בשעה, מניב מידע שערכו לא יסולא בפז גם עבור המועמד עצמו. שיחות המשוב הן דרכנו ללוות את המועמדים בחוויית חיפוש העבודה באופן מעצים ומשמעותי, תוך שימוש במידע האבחוני שנצבר, בחוויית המועמד ובמידע שעולה בפגישת המשוב עצמה. זאת, על-מנת לטייב את תהליך חיפוש העבודה של המועמד, ויתרה מזאת, את תהליך הכניסה שלו לתפקיד חדש.
שיחות המשוב
אלו הן שיחות ייעוץ המתבצעות עם פסיכולוגים מנוסים, ומאפשרות למועמד לקבל משוב מקיף לגבי תפקודו במהלך יום האבחון. כאמור, שיחת משוב עוסקת הן בהיבטים שונים שהוזכרו בחוות הדעת, והן בתכנון המשך תהליך חיפוש העבודה של המועמד, תוך התבסס על החוזקות והחולשות כפי שאובחנו על-ידי מומחי פילת. במידת הצורך, יכולה לשמש שיחת המשוב פתח לתהליך ייעוץ ממושך יותר. שיחת משוב מתאימה הן למועמדים שהתקבלו לתפקיד אליו התמיינו ומעוניינים להיעזר באבחון כמנוף להסתגלות טובה יותר לתפקיד, והן למועמדים שלא התקבלו לתפקיד אליו התמיינו, ורוצים להיעזר במשוב על-מנת לחדד תכונות ההכרחיות לתפקידים אליהם הם שואפים, או לחלופין למקד את תהליך חיפוש העבודה בתפקידים העולים בקנה אחד עם החוזקות שלהם.