ניתוח שניוני של מאגרי מידע

בארגונים רבים קיימים מאגרי נתונים בתחומים שונים, כמו מאגר נתוני משאבי אנוש, מאגר הכולל פרטים על לקוחות וקשריהם עם הארגון וכד’.

ניתוח נתונים אלה מנקודת מבט רחבה, תוך התמקדות בתהליכים רב - שנתיים, עשוי להתגלות כאמצעי מחכים במיוחד.ניסיוננו מוכיח כי ניתן לגלות ממצאים מפתיעים וחשובים, שיכולים לסייע בהבנה לעומק של מגמות ותהליכים בארגון.