הערכת אפקטיביות של פרוייקטים

מחקרים להערכת אפקטיביות של פרויקטים (Program Evaluation) נועדו לבדוק באיזו מידה פרויקט חדש מתנהל על-פי התכנית שנקבעה מראש, ומשיג את מטרותיו.

באופן כללי, מחקרי הערכה אלה מסווגים לשני סוגים:

  • מחקר להערכה מעצבת (Formative Evaluation) הבודק בעיקר “תהליכים” ואופן הפעלת הפרויקט, במטרה להציע דרכים לשיפור התהליכים

  • הערכה מסכמת (Summative Evaluation) המתמקדת ב”שורה התחתונה” – עד כמה היעדים הושגו, לעיתים תוך השוואת התשומות לתפוקות

מחקרים מסוג זה מתבצעים בעיקר עבור לקוחות מן המגזר הציבורי, המפעילים פרויקטים חברתיים או ארגוניים חדשים וניסיוניים, ומבקשים לבחון אם וכיצד ניתן להפעילם בקני מידה גדולים.