מבחני מיון לאימוץ


הורים או יחידים המבקשים לאמץ ילד, עוברים תהליך ארוך במסגרת השירות למען הילד. אחרי פגישות עם השירות ועם העובדים הסוציאליים המטפלים בהם, הם נשלחים לפילת לצרכי אבחון פסיכולוגי – להשלמת התמונה האבחונית כולה.

המועמדים לאימוץ מגיעים ליום אבחון בפילת, הכולל מבחנים פסיכולוגיים ופגישה עם פסיכולוג קליני מומחה. בסוף התהליך נכתב דוח פסיכולוגי מקיף לגבי מאפייני אישיות המועמדים והמלצה לגבי ההתאמה לאימוץ ילדים. הדוח מועבר לעובדים הסוציאליים והם משתמשים בנתוניו כחלק ממכלול הנתונים לקבלת החלטה לגבי המשך תהליך האימוץ ואישורו. במקרים מסוימים, ובמיוחד כאשר יש התלבטויות, מתייעצים העובדים הסוציאליים עם הפסיכולוג המאבחן, כדי לקבל תמונה ברורה ולהחליט לגבי הכשירות של המועמדים לאימוץ ולגידול ילדים, וכן לגבי מאפיינים ספציפיים של הילדים לאימוץ (גיל, מין וכו’).