למידת עמיתים


מנהלים ואנשי מקצוע צוברים במהלך השנים ידע רב וניסיון יקר.
הבעיה היא שבהיעדר מנגנון שיטתי, כל הידע העצום הזה נשאר ברובו בראשם של האנשים. הניסיון לתעד את הידע בנהלי עבודה ובמערכות טכנולוגיות אינו נותן מענה מספיק. נדרש משהו נוסף. אחר.

המתודולוגיה של “למידה פנים ארגונית” נותנת מענה מדהים לאתגר: היא מאפשרת הפיכת ידע מצטבר “חבוי” (הנמצא בראש של האנשים) לכדי ידע “גלוי” רלבנטי, מתועד, שימושי, בר-הפצה ובר-למידה. מדובר בנכס אמיתי!
היכולת להציף, לעבד, לשמר ולשכלל ידע מעשי קיים – הוא ייחודי ויקר במיוחד עבור הארגון, מנהליו ועובדיו.
למי זה מתאים?
לכל קבוצה בעלת מכנה משותף: תפקיד, דרג ניהולי, תחום עיסוק מקצועי.
איך זה עובד?
אין מדובר במפגשי וונטילציה או בדינאמיקה קבוצתית! זוהי למידה מובנית ותכליתית מתוך הפרקטיקה המשותפת של המשתתפים, בעזרת פעילויות המחוללות תפוקות מוחשיות, ניראות לעין וברות יישום.
ניסיון של שנים, לשירותך!
המתודולוגיה פועלת ביעילות כבר 15 שנה, עם למעלה מ-1,000 מפגשי למידה בעשרות קבוצות עמיתים, מכל הסוגים.

ובמשפט אחד: “שיתוף בידע ויצירת ידע מתוך שיתוף”.
כך שותים מבאר הידע הארגוני!