קורסי הכשרה

קורס הכשרת היועצים הכלכליים של פילת (בשיתוף המרכז האקדמי רופין) מקנה כלים לתכנון ולהעברת תהליכי צמיחה כלכלית לפרט ולמשפחות.

  • מטרות הקורס הקניית כלים מקצועיים ומתודולוגיה סדורה להעברת תהליך כלכלי למשפחות, ולבניית תכניות כלכליות אישיות ארוכות טווח

  • היקף תכנית הלימודים 100 שעות אקדמאיות המתפרסות על פני 16 מפגשים. בנוסף, יתקיים פרקטיקום מעשי בהיקף של 30 שעות

  • תנאי הקבלה תואר ראשון בתחום רלוונטי וניסיון באחת מן התחומים הבאים - פיננסים, מדעי החברה, ייעוץ או ניהול. במידת הצורך,
     ייקבע ראיון אישי עם המועמדים לקורס

  • תעודת גמר לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודה כפולה של יועצים ומאמנים כלכליים לפרט ולמשפחה מטעם המרכז האקדמי רופין ופילת