הערכת אפקטיביות הדרכה


ארגונים עסקיים וציבוריים משקיעים משאבים רבים בהדרכה ובהכשרת עובדיהם. מחקר להערכת אפקטיביות ההדרכה (Training Evaluation) יכול להבהיר עד כמה ההדרכה משיגה את יעדיה ומגבירה את תפוקות הארגון, ומה ניתן לעשות על-מנת לשפר את איכות ההדרכה.

מחקרים אלה נערכים על-פי מודלים תיאורטיים שונים, כגון:
  • המודל ההירארכי של קירקפטריק (Kirkpatrick)
  • מחקרי עלות-תועלת (Cost-Benefit)
  • מודלים קוגניטיביים של למידה