המרכז למידע ומחקרי תרבות


חטיבת המחקר בפילת משמשת מזה מספר שנים כזכיין של משרד התרבות בהפעלת "המרכז למידע ומחקר של תרבות". מטרת המרכז לתעד ולנתח את העשייה התרבותית במדינת ישראל.

מרכז המידע סוקר את פעילותם של מעל ל-400 מוסדות תרבות בישראל, הפועלים בתחומים שונים (תיאטרון, תזמורות, אופרות, מקהלות, להקות המחול, פסטיבלים, מוזיאונים, חללי תצוגה, בתי ספר לאמנות, מוסדות לתרבות ערבית, כתבי-עת, מוסדות למחקר תורני, ארכיונים והקולנוע הישראלי).

למרכז המידע מספר תפקידים:

  • סיוע לוועדות התמיכה של משרד התרבות בקביעת גובה התמיכה השנתית הניתנת לכל גוף(סיוע זה מתבטא באספקת מידע אודות הפעילות האמנותית והכספית של כל גוף המבקש לקבל תמיכה)
  • ביצוע מחקרים
  • פרסום דו"חות סיכום שנתיים, המכילים תיאור וניתוח של מכלול פעילויות בתחומי התרבות הנסקרים
  • מתן שירותי יעוץ למשרד התרבות - בהיבטים שונים של גיבוש מדיניות ובמתן מענה לשאילתות המתעוררות מעת לעת, לרבות שאלות של ועדות כנסת ומוסדות ציבוריים אחרים.

פרסומים

התיאטרונים הציבוריים בישראל

2016
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2001
2000
1999

גופים מוסיקליים בישראל

2015
2015
2015
2014
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2000
1999

להקות מחול בישראל

2015
2015
2015
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2012
2011
2011
2011
2010
2009
2008
2007
2005-2006
2003-2004
2002
2001
1999-2000

הקולנוע הישראלי

2015
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004-2005
2002-2003
1999-2000

מוזאונים בישראל

2015
2015
חללי תצוגה 2015
חללי תצוגה 2015 - לוחות ונספחים
חללי תצוגה 2014
חללי תצוגה 2014 לוחות ונספחים
2014
2014
2014
2013
2013
2013
דוח חללי תצוגה 2013
דוח חללי תצוגה 2013
2012
2012
2011
2010
2010
2009
2009
2008
2008
2007
2006
2005
2003
2002
2001
2000
1999

פרסומים אחרים

חלוקת המשאבים בין המרכז לפריפריה בתחום התרבות והאומנות
דוח פסטיבלים
לוחות לדוח פסטיבלים
נספחים לדוח פסטיבלים
פסטיבלים בישראל 2011
רשימת ישובים מרוחקים
תבחינים לחלוקת תמיכות:עמדות מנהלי מוסדות תרבות.
פעילויות תרבות בישראל: תמונת מצב 2005
תמונת מצב 2003 – הכנס השלישי למדיניות תרבות בישראל
פעילות התרבות בירושלים בשנת 1999