הטמעת תהליכי שינוי


ארגונים נדרשים להתמודד ללא הרף עם תהליכים מורכבים וקריטיים להמשך הצלחתם: מיזוג, צמיחה מואצת, שנוי מבנה ארגוני, עצוב חזון ארגוני, גיבוש אמנת שירות, שיפור תהליכי קבלת החלטות וכיו”ב. בליווי תהליכים אלו, אנו מיישמים גישה ייחודית: מתווה ממוקד תוצאה, הבנוי על הגדרה חדה של תוצאות רצויות ברות מדידה בידי הלקוח, וגזירת כל תהליך העבודה המשותפת מהגדרת קו המטרה.
המתווה מטפל בכל הממדים הרלבנטיים – המקצועי, התפעולי והניהולי, לפי השלבים הבאים:

 • ניתוח והערכה כוללת (Assessment & Current Situation Analysis)
  בדיקה של המצב הקיים באמצעות פגישות עם שחקני מפתח בארגון, בדיקה של נתונים ותהליכים וכיו”ב.

 • ניתוח פערים (Gap Analysis)
  ניתוח הפערים בין המצב הקיים למצב הרצוי, למען השגת המטרה כפי שהוגדרה

 • פתרונות (Solutions)
  הצעה לפתרונות עבור הפערים שנמצאו

 • יישום והטמעה (Assimilation & Implementation)
  ליווי תהליך היישום וההטמעה של הפתרונות
לאורך כל דרך התכנון, ההובלה והיישום של התהליך, אנו נשענים על למידה מעמיקה של התרבות הארגונית על מאפייניה ועל השילוב בין היבטים תוכניים לבין היבטים תהליכיים (רתימת שותפים, תקשורת פנים ארגונית, טיפול בהתנגדויות וכיו”ב)- זאת במטרה להפיק תוצאות מצוינות, שיצעידו את הארגון עוד צעד אחד קדימה, לעבר הרף הבא.