מיון להתיישבות

כיום ישנם יישובים רבים, בכל רחבי הארץ, הנעזרים באבחון המקצועי של פילת לשם בדיקת מועמדים חדשים ליישובם, במטרה לקבל החלטות נכונות ככל הניתן. בין סוגי ההתיישבויות ניתן למצוא יישובים קהילתיים, קיבוצים, מושבים, הרחבות, “בנים ממשיכים” ועוד. סוגי האוכלוסיות מגוונים וכוללים דתיים, חילוניים ויישובים מעורבים.

פילת רכשה ניסיון רב באבחון להתיישבות, ומקפידה על תהליך מסודר של קשר עם הישוב, הכרת מאפייניו ודרישותיו, והדרכת ועדת הקליטה בשימוש נכון בדוחות האבחון. הואיל ולכל יישוב אופי ייחודי משלו, מכוונים המבדקים לערוך התאמה מיטבית בין מאפייני המועמדים לקריטריונים של היישוב. כל יישוב ממלא שאלון לניתוח הפרופיל הספציפי שלו. באמצעות האבחון אנו מנתחים את אישיות המועמדים, תכונותיהם וציפיותיהם מהיישוב, כדי לנסות לנבא התאמה זו.

יום האבחון עורך כ-5 עד 6 שעות, וכולל שאלונים ייעודיים, ראיון אישי ומבחנים קבוצתיים.מועמדים שהינם בני זוג מוזמנים יחד ונבחנים באותה קבוצת נבחנים. ניתן לבצע ימים מרוכזים לאבחון קבוצות.