הובלת תהליכים ארגוניים

מביני עניין יודעים שאין מתכון אחיד להובלת תהליך בארגון. על אחת כמה וכמה, כאשר ה”ארגון” נקרא קיבוץ או מפעל קיבוצי. 

על אף שהמטרה עשויה להיות מנוסחת במילים זהות למקומות אחרים (כגון שיפור ממשקים, התאמת מבנה ארגוני, הטמעת מודל הערכת בצועים וכיו”ב), הצלחתו של תהליך שינוי בקיבוץ ובמפעל קיבוצי מותנית בהבנה מעמיקה של התרבות והשפה המקומיות ובפענוח מדויק של ה-DNA הפנימי. רק שילוב המפתחות הללו עם חיבור ארוך שנים לעשייה בקיבוצים ושימוש במתודולוגיה מוכחת ממוקדת תוצאות – יוכל להניב את השינוי המיוחל.

זו התפיסה לפיה אנו בונים, יחד איתכם, תהליך ייעוצי עוצמתי ואפקטיבי. זו התשוקה שדוחפת אותנו.