הובלת תהליכים אסטרטגיים

בשני העשורים האחרונים, אנחנו עדים להתחדשות ולצמיחה חסרת תקדים במרחב הכפרי, בכל פרמטר אפשרי: חברתי, כלכלי, דמוגרפי, מבני ועוד. ההצלחה הזאת חסרת תקדים במונחים היסטוריים, ממצב של משבר ודעיכה למצב של יצירת פתרונות ומודלים פורצי דרך, אטרקטיביים ומוכיחים את עצמם.

תנופה זו עודנה בעיצומה ומעמידה בפני המועצות האזוריות והיישובים אתגרים לא פחות גדולים מהאתגר של יציאה מהמשבר והבטחת הקיום. כעת נשאלות שאלות באשר למהותה, דמותה ואופייה של הקהילה כפרית המתחדשת: מה יאפיין אותה ויעניק לה את זהותה ואת היכולת ליצור עבור חבריה משמעות לחיים המשותפים. שאלות יסוד אלו מחייבות חשיבה הולמת, מצד אחד - נטועה היטב בעשייה ובפרקטיקה, ומצד שני - מביטה קדימה, מרחיקה ראות ופורצת דרך.
הליווי של התהליכים האסטרטגיים במרחב הכפרי נשען על הבנה זו ומתחיל בהעלאת שאלות קריטיות. הוא ממשיך בריכוז תשובות והתייחסויות מכל הגורמים המעורבים, באופן פתוח ומשתף, ומסתיים בקביעת יעדים אסטרטגיים, המתורגמים לתכנית עבודה מערכתית, תכליתית וארוכת טווח.

אנו בפילת מלווים ומנחים את התהליכים האלה מתוך אהבה ושייכות למרחב הכפרי, מעורבות רבת שנים ובקיאות בשפה, באתגרים ובעשייה בשטח.