תוצרי למידה “בהתאמה אישית”

פיתוח והפקת מגוון תוצרי למידה מתוקשבים בהתאמה אישית, לפי צרכי הלקוח, למטרות הדרכה שונות (הכשרה, לימוד ידע חדש, “רענון” לעובדים ותיקים ועוד), בנושאים שונים (תהליכי עבודה, נהלים, מוצרים ושירותים, מערכות מחשב, מיומנויות ועוד). לאחר תהליך איתור צרכים והכרת הנושא, אנו מתאימים את תוצר הלמידה האפקטיבי ביותר להדרכה: לומדה/ סרטון/ משחק.

אנו מאמינים כי למידה חווייתית ואינטראקטיבית המתאימה לכל לומד מגבירה את אפקטיביות הלמידה. פרויקטים לדוגמא: