חבילות לומדה לענף הביטוח

נושאים כלליים המשותפים לכלל אוכלוסיית הביטוח. הלומדות פותחו בשיתוף מומחי תוכן מהמובילים בתחום הביטוח והפיננסים.