מחלקת המצוינות הארגונית של פילת מספקת ארגז כלים מגוון המסייע להנהלות לעמוד ביעדים העסקיים, להשתפר באופן קבוע וליצור תשתית לשינויים עתידיים.

  • שיפור והתאמת התפיסה התפעולית לצרכי הארגון ושירותיו, לרבות עיצוב מבנים ארגוניים, תהליכי עבודה, הגדרות תפקידים, מדדים, שגרות ניהול ובקרות

  • עיצוב והטמעת תהליכי הערכה ומדידה לרבות סקרים ארגוניים, הערכות עובדים ומשוב 360, בשילוב מערכות תומכות

  • הטמעת מערכות HR לניהול ההון האנושי, כפועל יוצא של התפיסה שתהליכים ארגוניים המשלבים כלים טכנולוגיים חדשניים יסייעו בזיהוי, פיתוח וקידום האנשים הטובים ביותר, שיצליחו לעזור לארגון להטמיע מצוינות ולייצר יתרון תחרותי ארוך טווח