שילוב אוכלוסיות מודרות – מיזם מטרה טובה

אחד היעדים האסטרטגיים של פילת הינו קידום אוכלוסיות מודרות שאינן מיוצגות בשוק התעסוקה. במסגרת זו, פעילה פילת במגוון פרויקטים לאומיים ועסקיים.

'מטרה טובה' הינו מיזם של פילת בשיתוף עמותת ItWorks, שייעודו להביא לקידום ולשילוב איכותי של האוכלוסייה החרדית בשוק התעסוקה. המיזם פועל מתוך הבנת ערכי החברה החרדית ובהתאמה לצרכיו ולאורח חייו של האדם החרדי. מטרת המיזם הינה לספק ייעוץ, אבחון, הכוונה, הכשרה מקצועית והשמה למעוניינים להשתלב בשוק התעסוקה.
במסגרת המיזם, פועלים מרכזי מפתח מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים באזור סובב ירושלים – בביתר עילית, במודיעין עילית ובבית שמש, כמו גם בחיפה ובצפת שבצפון. במסגרת המיזם, הותאמו שירותים שונים לטובת צרכי המגזר החרדי. תחום הייעוץ התעסוקתי, לדוגמא, בו פילת מתמחה ומובילה, נועד לסייע לאנשים פרטיים לזהות כישורים, נטיות, שאיפות ומוטיבציות על מנת לספק להם הכוונה מקצועית. תהליכי האבחון התעסוקתי בפילת הותאמו לציבור החרדי, הן באופן בו מתנהל התהליך (לדוגמא, הפרדה מגדרית: גברים מקבלים שירות מגברים בלבד) והן בתכנים הייחודיים המשולבים בתהליך.
השותפות של פילת עם החברות המובילות במשק חושפת אותן למיזם 'מטרה טובה' ולמאפייני החברה החרדית, ומאפשרת להן לתת מענה לצרכיהם באמצעות משרות איכותיות והתאמה תרבותית, לפי הצורך.
מעסיקים המשתמשים בשירותי מיזם 'מטרה טובה' מרוויחים עובדים איכותיים, בעלי נאמנות גבוהה למקום העבודה ובעלי יכולות למידה גבוהות מאוד. המעסיקים נהנים מהליווי הצמוד של פילת, המעלה את סיכוייהם של העובדים להיקלט בארגון באופן מיטבי. במקביל, אנו מפנים את המעסיקים לקבלת מענקי מדינה הניתנים לחברות המעסיקות אוכלוסייה חרדית.

לסיכום, אנו מאמינים שהרווח הכולל של החברה הישראלית יהיה גבוה לאין שיעור, ככל שיותר ויותר מעסיקים יפתחו את דלתותיהם להעסקת עובדים חרדים. אנחנו שם על מנת לוודא שדבר זה מתבצע באופן הרגיש והמקצועי ביותר.