יום אבחון מקוצר

פתרון אבחון חלק ומהיר, הנתפר על-פי צרכי הלקוח, ואשר בוחן את ההיבטים הקריטיים ביותר של התפקיד המדובר. יום אבחון מקוצר מתאים לתפקידים פשוטים מבחינת מגוון המיומנויות הנדרשות.

במקביל, יום האבחון המקוצר מתאים גם לתפקידים בכירים, בהם ניתן למפות במדויק את הגורמים המהותיים המובילים להצלחה או לכישלון, ולבחון אותם באופן מבודד מהיבטים אחרים.
יתרונותיו של מיון מקוצר באים לידי ביטוי הן בהגדלת מספר המועמדים המשתתפים בתהליך המיון, הן במשאבי הזמן הפחותים הנדרשים מצד המועמד, והן במהירות היחסית של ביצוע האבחון עד להגשת חוות הדעת ללקוח.