איתור עתודה ניהולית

בכל ארגון מתעורר צורך לאתר את העובדים המתאימים להיות חלק מדור המנהלים הבא. זו הסיבה שפיתחנו ימי הערכה ופיתוח בעלי מטרה כפולה ומשולבת:

  • הערכת יכולתם של המועמדים הפנים-ארגוניים להתקדם לתפקידים ניהוליים

  • אבחון הפערים וצרכי הפיתוח הנדרשים לצורך “קפיצת המדרגה” לתפקיד ניהולי, או להתקדמות לתפקיד ניהולי בכיר יותר

מרכיבי ימי ההערכה והפיתוח כוללים:

  • איתור יכולות הליבה הנדרשות לצורך תפקיד ניהולי בדרג זוטר או בכיר בארגון

  • הרכבת ימי פיתוח והערכה מתוך עולם התוכן הארגוני ובהתאם ליכולות הליבה שאותרו

  • ביצוע הדמיה של תהליכים ניהוליים, שימוש בדילמות ארגוניות וניהוליות, קבלת החלטות הנדרשות לתפקיד ובחינת יכולות כגון הנעה, הלהבה, יוזמה ותוקף אישי – תוך שימוש בהתנסויות שונות המדמות את העולם הניהולי

  • ימים הומוגניים עם עובדים בתוך הארגון, היוצרים גיבוש וקבוצת התייחסות בדרג דומה

תוצרים:

  • חוות דעת מקיפות בנוגע ליכולות הליבה של העובדים

  • מפגשים עם מנהלי העובדים לצורך משוב

  • משובים לעובדים ושיתופם בתוצרים של ימי ההערכה והפיתוח