אבחון דינאמי לבכירים

פילת מאבחנת את מידת התאמתם של מועמדים לתפקידים ניהוליים באמצעות תרגילי ניהול חדשניים, המותאמים למאפייני הארגון ולדרישות התפקיד. בין היתר, מאובחנים כישורים ניהוליים כגון חשיבה אסטרטגית, קבלת החלטות, הנעת עובדים, ניהול משימות ועוד.

על בסיס ממצאי האבחון, מלווים יועצי פילת את המנהלים שהתקבלו עם כניסתם לתפקיד, ומסייעים להם להשתלב באופן מהיר ואפקטיבי בארגון. ליווי המנהלים מעצים את נקודות העוצמה ומחזק את נקודות התורפה שעלו באבחון.