אבחון דידקטי


אבחון דידקטי
אבחון פסיכולוגי ואבחון דידקטי, בהתאם לדרישות משרד החינוך, מבוצע ע”י פסיכולוג חינוכי מומחה:האבחון הינה הערכת התפקוד האינטלקטואלי, הערכת התפקוד נוירו פסיכולוגי למטרה מיפוי כוחות וקשיים במיומנויות הלמידה הבסיסיות (קריאה, כתיבה, חשבון) והערכת התפקוד הרגשי-התנהגותי-חברתי. האבחון מספק פרופיל קוגניטיבי תוך שימת דגש על תפקודי קשב וריכוז כולל תפקודים ניהוליים, המשפר את היכולת לאבחן הפרעת קשב וריכוז והפרעות נוירולוגיות אחרות. ההתייחסות ללקויות למידה באמצעות אבחון פסיכו-דידקטי הינה מתוך השקפה הרואה את גורמי הסיכון לצד דגש על גורמי החוזק והעצמת הילד בהתאם להם. תהליכי האבחון והמעקב מותאמים לצרכיה הייחודיים של כל משפחה, מתוך ראיה הוליסטית המחברת בין הגורמים הרגשיים, האישיותיים, המשפחתיים והבית ספריים המשפיעים על תפקודו של התלמיד.

תהליך האבחון הפסיכו-דידקטיהתהליך כולל ראיון עם ההורים שמטרתו קבלת מידע על הרקע המשפחתי, התפתחותי וחינוכי של הילד מפגשי אבחון עם הילד/ה. בסוף התהליך, נערכת שיחת סיכום ומתקבל דו”ח כתוב אשר נותן תמונה אינטגרטיבית של כל המימדים שתוארו לעיל ובסופו סיכום והמלצות.
המלצות אלו לרוב מתחלקות לשלושה תחומים:
  • המלצות כלליות העשויות לכלול גם הפניה לאנשי מקצוע וטיפולים שונים.
  • המלצות לביה”ס- תיכון: שנועדו לסייע למערכת הלימודית בבניית תוכנית התערבות לקידום הילד/ה.
  • התאמות בדרכי היבחנות בבחינות בית ספריות ובבחינות הבגרות* (בהתאם לגיל).
ההורים מחליטים אם להעביר את דו”ח האבחון לצוות בית הספר. במידה וההורים מעוניינים כי נעביר מידע  לכל גורם שהוא, על ההורים לחתום על טופס ויתור סודיות.

המסמכים הנדרשים כדי לקבוע מועד לאבחון: שאלון בית-ספר/תיכון, גיליון ציונים, טופס הסכמה לאבחון החתום על ידי שני ההורים, שאלון להורים, שאלון לתלמיד.
מהי לקות למידה?
ליקויי למידה מתייחס לקבוצת הפרעות שונות המתבטאות בקשיים משמעותיים ברכישת יכולת הקשבה, דיבור, קריאה, כתיבה, המשגה ו/או יכולות מתמטיות ובשימוש בהם. הפרעות אלה הן פנימיות, ומניחים שמקורם בתפקוד של מערכת העצבים המרכזית. ליקויים אלה גורמים להפרעות משמעותיות בהישגים האקדמיים, או בפעילויות יום יומיות הדורשות מיומנויות של קריאה, מתמטיקה או כתיבה (הגדרה זו מופיעה ב- National Joint Committee on Learning Disabilities NJCLD 1994 ואומצה ע”י משרד החינוך, ראה חוזר מנכ”ל משרד החינוך התש”ס/9). ליקויי למידה יכולים להתגלות בכל גיל. הם יכולים להופיע לצד קשיים אחרים (פגיעה חושית, הפרעות רגשיות או סביבתיות וכו’), ללא קשר אליהם.
איך מאבחנים לקות למידה?
על פי ה- DSM-IV (המדריך לאבחנות פסיכיאטריות של ארגון הפסיכיאטרים האמריקאי, שאבחנותיו מקובלות גם בארץ)  לקות למידה מאובחנת כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  • קיים פער משמעותי ומתמשך (נהוג להתייחס לפער של שנתיים לפחות) בין הישגיו הלימודיים של התלמיד לבין ההישגים המצופים ממנו על פי גילו ורמת כיתתו.
  • קיים פער משמעותי בין הישגיו הלימודיים של התלמיד לבין כישוריו האינטלקטואליים כפי שנמצאו במבחני משכל אובייקטיביים, מבלי שניתן להסביר זאת על ידי גורמים מצביים כגון הוראה לא מותאמת, חסך לימודי ועוד.
השפעות של לקויות למידה על החיים של הילד/ה: לקויות למידה משפיעות על ההתפתחות והתפקוד בתחומי חיים רבים, בנוסף לתחום הלימודי. נערים ונערות בעלי לקויות למידה נמצאים ברמת סיכון גבוהה למגוון בעיות פסיכו-סוציאליות כמו דיכאון, אובדנות, בעיות התנהגות, הפרעות חרדה, שימוש בסמים ונשירה מבית הספר. קרוב ל- 40% ממשיכים לסבול מבעיות פסיכו סוציאליות גם בחייהם הבוגרים.חשוב לזכור….אבחון וטיפול נכון עשוי לשנות באופן משמעותי את מסלול החיים של ילדים בעלי קשיים ולקויות למידה ולקדם אותם לקראת התפתחות מוצלחת הן במישור הלימודי תעסוקתי והן במישור הרגשי. הגורמים שנמצאו מחקרית כמשפיעים על סיכוייו של תלמיד בעל לקויות למידה להתפתח היטב ולמצוא את מקומו בחברה כבוגר מצליח, הינם תמיכה במסגרת המשפחה, תמיכה מגורמים במערכת הלימודית, קשר בטוח עם המורים ומערך עמדות והתנהגויות אישיות הכולל מודעות עצמית, התמדה, יכולת להציב מטרות ויכולת לחפש באופן פעיל אחר תמיכה.
כיון לקות למידה משפיעה על תחומי חיים רבים, תהליך האבחון והטיפול צריך לערב צוות רב-תחומי הכוללאנשי מקצוע מתחום הפסיכולוגיה, החינוך והרפואה.
מועדים מומלצים לביצוע האבחון:
  • אבחון פסיכו דידקטי נדרש לפי צרכי הילד החל מכיתה א’ (בהתאם להמלצות בית הספר) ועד לכיתה י”ב.
  • הקלות בבגרויות יינתנו רק לתלמידים שהאבחון בוצע החל מכיתה ז’ ולכן מומלץ לעשותו בין ז’ ל ח’.
  • בכל מעבר מסגרת של הילד ושינוי בית ספר נדרש התלמיד לעבור אבחון מחדש.
  • בגן חובה מומלץ לשלוח את הילדים לאבחון פסיכולוגי לקבלת אבחון לבשלות לעליה לכיתה א’.