אבחון עתודות ניהול


בכל ארגון מתעורר צורך לאתר מבין כוח האדם הקיים, את אותם אלו שמתאימים להיות המנהלים הבאים
בפילת פתחנו ימי הערכה ופיתוח שמטרתם משולבת-
הערכת היכולת של המועמדים הפנים ארגוניים להתקדם לתפקידים ניהוליים
אבחון צרכי הפיתוח והפערים הנדרשים לצורך “קפיצת המדרגה” לתפקיד ניהולי, או התקדמות לתפקיד ניהולי בכיר יותר.
מרכיבי ימי ההערכה והפיתוח
  • איתור יכולות הליבה הנדרשות לצורך תפקיד ניהולי בדרג זוטר או בכיר יותר בארגון
  • הרכבת ימי פיתוח והערכה מתוך עולם התוכן הארגוני ובהתאם ליכולות הליבה שאותרו
  • ביצוע הדמייה של תהליכים ניהוליים, שימוש בדילמות ארגוניות וניהוליות, קבלת החלטות הנדרשות בתפקיד ובחינת יכולות כגון הנעה, הלהבה, יוזמה, תוקף אישי – תוך שימוש בהתנסויות שונות המדמות את העולם הניהולי
  • ימים הומוגניים מתוך עובדים בתוך הארגון, היוצרים גם גיבוש וקבוצת התייחסות בדרג דומה
תוצרים
  • חוות דעת מקיפות באשר ליכולות הליבה של העובדים
  • המלצות לפיתוח ולכלים הנדרשים לכל אחד מהעובדים לצורך ביצוע התפקיד הניהולי
  • מפגשים עם מנהלי העובדים לצורך משוב
  • משובים לעובדים ושיתופם בתוצרים של ימי ההערכה והפיתוח