אבחון בתנאים מותאמים

אנו בפילת, מקפידים מאוד לשמור על תנאי אבחון מתאימים ואחידים לכל הנבחנים. עם זאת, קיימים מקרים, בהם ראוי לבחון נבחנים בעלי מוגבלויות בתנאים שמותאמים במיוחד להם, כי רק בתנאים אלה ניתן לבחון את יכולותיהם בצורה טובה ומדויקת. לכן, קיימים תנאי האבחון המותאמים הבאים:
  • בעיות ראיה - ניתנים טפסי בחינה בגדלים מתאימים
  • עיוורון צבעים - ניתנים מבחנים בצבעים מתאימים
  • קשיי קשב וריכוז, קשיי התארגנות, דיסקלקולציה, דיסלקציה- ניתנת תוספת זמן
  • דיסגראפיה - תנאי האבחון אינם משתנים אבל מתעלמים משגיאות הכתיב
  • קשיי נגישות וקשיים נוספים- ניתן סיוע בהתאם לצורך
כדי שניתן יהיה להתחשב בקשיי קשב וריכוז, קשיי התארגנות, דיסקלקולציה, דילקציה ודיסגראפיה, הנך מתבקש/ת להמציא אבחון רלבנטי תקף. אבחון תקף הוא אבחון שהוכר על ידי משרד החינוך (בית ספר תיכון) או הוכר על ידי המרכז הארצי למדידה והערכה - הפסיכומטרי. כדי שניתן יהיה להתחשב במגבלה פיסית, הנך מתבקש/ת לדווח מראש למשרדי פילת על המגבלה.