אבחון בכירים


בפילת מאמינים – לאבחון בכירים כללים משלו

במהלך השנים, פילת התמקצעה במיון בכירים.
המיון לתפקידים כמו מנכ”ל, סמנכ”ל או ראש אגף/חטיבה בארגונים גדולים מאוד, נעשה מתוך מחשבה על המועמד ומתוך ראייתו לא רק כנבחן, אלא גם כלקוח. מתוך ראייה זו, ומתוך הבנה כי הצרכים באבחון לתפקידים בכירים שונים מהצרכים באבחונים אחרים, עולים דגשים כגון: צורך בדיסקרטיות, קיצור מערכות האבחון, התייחסות ספציפית למרכיבי הניהול בניתוח העיסוק וכו’.
צוות המיון

מועמד העוסק בתפקיד בכיר הוא בעל רקורד מקצועי ענף, אשר ראוי כי ייבחן על-ידי צוות בכיר המוכשר לכך. את המועמדים לתפקידים בכירים מלווה צוות מקצועי מנוסה, אשר מתעדכן ועובר הדרכות ביחס לעבודה מול בכירים, כמו גם התנהלות רגישה במיוחד אל מול התנגדויות, צורך בדיסקרטיות ובכירות המועמדים.

כלי האבחון

כלי האבחון מותאמים לתפקידים בכירים וכוללים שאלונים, מבחנים ותרגילים הלקוחים מעולם התוכן של תפקידים ניהוליים שונים. גם כאן, ריבוי מעריכים מהווה מרכיב דומיננטי במערכת האבחון.
פילת פיתחה כלי אבחון ייחודיים להערכת פוטנציאל התאמה לתפקידים בכירים, ובכללם כלים אינטראקטיביים וכלים המסייעים בפיתוח מנהלים ומועמדים לעתודה ניהולית.

מתכונת האבחון
בעת הזמנת אבחון, מנותח היטב תיאור התפקיד, מרכיביו והדגשים של הלקוח.
ניתן לערוך יום אבחון מלא או מקוצר, בכיתה הומוגנית עם עוד נבחנים לתפקידים בכירים, או במתכונת יחידנית בה הנבחן יושב בחדר לבדו, כדי לשמור על דיסקרטיות מירבית.